Uzatmadan Bilgi

Uzatmadan Bilgi’nin ifade ettiği anlam bilgiyi kısa geçmek olmadı hiçbir zaman. Elbette detaylandırdıkça çoğaldı bütün bilgiler. Daha fazla özümsendi. Daha anlaşılır ve değerli oldu. Bilgi bilgiyi çoğalttı akademi oldu günün sonunda. Fakat biz bilgiyi uzatmadan vermek istedik. Çünkü sınırlı olan insan yaşamında, zamanda sınırlandı. O bilgiyi edinmek için harcadığınız süreyi minimum tutmak istedik. Almak istediğinizi alın ve çıkın istedik

Devam