HİÇBİR YERDE BULUNMAYAN ERMENİ TARİHÇESİ

Osmanlı bürokrasisinde ticari hayatta kilit noktaları tutmuşlardır. Yüksek düzeyde devlet memurluklarıyla birlikte askeri okullara da girmişlerdir. Tiyatro müzik ve el sanatları alanında ön plana çıkmışlardır. Osmanlı imparatorluğunda hiçbir millette daha önce olmamış bir biçimde Ermenilere millet-i sadıka (sadık millet) denilerek uyum içinde barışçıl ve huzurlu bir hayat sürmüşlerdir

Devam