PEST ANALİZİ NEDİR?

PEST analizi, dış analiz demektir. Olası değişimlerin yaratacağı fırsatları görerek önceden hazırlık yapma olanağı tanımaktadır ve mevcut konumunun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu analiz yöntemi ile pazarın daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. PEST analizinde işletmenin dış analizi, iç analizinden önce yapılmaktadır. Politik, sosyal, teknolojik ve ekonomik durumlar bu analizin temel konusunu oluşturmaktadır. PEST analizi, ismini bu dört bahsi geçen faktörün İngilizce anlamlarının baş harflerinden almıştır. Bu faktör değerlendirmelerinin amacı iş planı ve stratejisini doğru bir şekilde oluşturmaktır. Bir işletmenin çevresel faktörlerden etkilenmeden yaşaması mümkün değildir. O yüzden işletmeler bulundukları çevrede mutlaka PEST analizi yaptırmalılar. Adımlarını buna göre atıp, işletme stratejilerini buna göre belirlemelidirler. Bu faktörlerin her birini tek tek tanımlamakta ve işletme açısından değerlendirmekte fayda vardır.

Politik Faktörler (Political Factors) Firmanın iş yürüttüğü sektörde politik faktörlerin değerlendirilmesidir. Bu faktörler şunlardır:

 • Mevcut kanunlar
 • Devletin dış politikası
 • Çıkması beklenen kanunlar
 • Kontrol kurumları ve süreçleri
 • Ekolojik ve çevresel beklentiler
 • Baskı gücü olan gruplar
 • Ticari politikalar
 • Devlet politikaları
 • Hükümet şekli ve siyasi istikrar
 • Yasama ve yönetmelikler
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ekonomik Faktörler (Economical Factors) Firmanın ülkedeki ve pazardaki ekonomik durumu değerlendirmesidir. Bu faktörler şunlardır.

 • Uluslararası piyasa koşulları
 • Vergi sistemi
 • Enflasyon
 • Büyüme ve büyüme trendi
 • Faiz oranları
 • Asgari ücret
 • Gelir dağılımı
 • Ekonomideki değişim beklentileri
 • Kur durumu
 • Sezona bağlı değişimler

Sosyal Faktörler (Social Factors) Ülkedeki ve pazardaki sosyokültürel farklılıkların değerlendirilmesidir. Bu faktörler şunlardır:

 • Basın ve medyanın yaklaşımı
 • Nüfus artışı
 • Kamu görüşü
 • Eğitim
 • İstihdam
 • Yaş profili
 • Sosyal değişim eğilimleri
 • Çalışma alışkanlıkları değişimi

Teknolojik Faktörler (Technological Factor) Pazarda ortaya çıkan yeni teknolojilerin değerlendirilmesidir. Bu faktörler şunlardır.

 • İnternet ve iletişim maliyetlerinin azalışı
 • Araştırma geliştirme faaliyetleri
 • Üretim kalitesi ve kapasitesi
 • Patent haklarının korunması
 • İnovasyon potansiyeli
 • Ar-Ge durumu
 • Otomasyon
 • Teknolojiye erişim imkanı

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: