Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkulü almayı amaçlayan kişi satıcı ile belli bir fiyat konusunda anlaşmaktadır. Satıcı bu bedel karşılığında gayrimenkulü alıcıya devretmeyi kabul eder. Bu durumda taraflar sözleşme yapmak zorundadır. Eğer bu sözleşme resmi bir şekilde yapılmazsa kesinlikle geçerlilik teşkil etmez. Taraflar tapu sicil memuru karşısında vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan bu sözleşmeyi imzalamalıdır. Sözleşme noter tarafından hazırlanmaktadır. Medeni Kanun, Tapu Kanunu ve Noter Kanunu’na göre sözleşmeler yapılmalıdır. Noterler gayrimenkul satış sözleşmesi yapamazlar. Eğer yapılmışsa Yargıtay tarafından satış vaadi sözleşmesi olarak kabul edilir.  

Gayrimenkul Satış Vaadi (henüz bitmemiş konut satma vaadi) Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkulün asıl satışının ileri tarihte gerçekleşeceğini ifade eder. Bir ön sözleşmedir ve noter huzurunda resmi bir evrak niteliği kazanır. Sözleşmeyi noter düzenlemek zorundadır. Eğer noter önceden düzenlenmiş sözleşmeyi onaylarsa sözleşme kesinlikle geçersiz olur. Bununla birlikte kanuni düzenleme yoktur ama doktrin ve pratikte satış vaadi sözleşmesini tapu sicil memurları da düzenlemektedir. Tapu sicil memurları normal satış sözleşmesini düzenlemeye yetkili oldukları için pratikte satış vaadi sözleşmesini de düzenleyebilirler.

Noter Huzurunda Olmayan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Geçerli Midir?

Uygulamada genellikle noter masrafları fazla olduğu için (600 bin TL’lik bir daire için 4000 TL noter masrafı) taraflar kendi arasında adi yazılı olarak yapmaktadır. Bu sözleşme geçerli değildir. Özellikle gayrimenkul almayı talep eden kişinin hakları korunmaz. İleride taşınmazın devrini talep etmek mümkün değildir. Ayrıca sözleşme noter huzurunda yapılmadığı için gayrimenkul satışını vaat eden kişi başkasına satabilir. Böyle bir durumda gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin alacaklısı olan taraf bu sözleşmeye dayanarak tapu iptal ve tescil davası açamaz. Ayrıca yapılan sözleşme tapuya şerh edilmediğinden sözleşme sahibi gayrimenkulü satın almış olan kişiye karşı bir hak ileri süremez.    

Ne yaparsan yap resmi yap diyerek söze başlayalım başlamasına ama size notere onaylatılmış gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçersiz olduğunu söylesem?

Noter Huzurunda Gerçekleştirilen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Süreç Nasıl İlerler?

Gayrimenkul satış işlemleri için hazır olunduğunda tapu müdürlüğü önünde satış sözleşmesi yapılır ve gayrimenkulün mülkiyeti karşı tarafa devredilir. Eğer gayrimenkul maliki satış sözleşmesi yapmaktan kaçınırsa alıcı dava açarak hakkını arayabilir. Alıcı mahkeme kararıyla satış sözleşmesinin yapılmasını sağlayabilir ya da doğrudan sözleşme yapılmış sayılır ve mülkiyetin sahibi olur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: